Main Course Mind TrainingTräna som världstjärnorna med mental träning i det dagliga livet.


Ola Liljendahl, licensierad mental tränare hjälper dig.
Coaching individuellt, i grupp eller föreläsningar.


Kontakt: ola.liljendahl@gmail.com

Det här är mental träning


Mental träning är en systematisk och utarbetad process för träning av dina mentala processer. Detta innefattar tankar, känslor och handling. Målet med all mental träning är att må och fungera bättre.


Det fungerar utmärkt för stresshantering och ökar kreativiteten och engagemanget. Det du tänker på och väljer att rikta din uppmärksamhet mot växer. Den mentala träningen ger dig verktyg att skapa din egen framtid! Låt den bli så bra som du vill att den ska bli!


Behovet av ”mental styrka” har ökat markant de senaste åren i hela samhället. Samhället skriker efter metoder som som kan öka människors motståndskraft mot påfrestningar av olika slag. Alla dessa metoder finns inom den mentala träningen. Och det fina är att alla kan lära sig dem!

Sagt om Ola


”Ola har med enkla verktyg hjälpt mig att övervinna mina rädslor på rekordtid” – Anna, friidrottare


”Ola inspirerar och har mycket kloka synpunkter. Hans koncept fungerar strålande för att fungera och må bättre i det vardagliga livet” – Ibrahim, mellanchef.


”Olas föreläsningar är fantastiska. Han kan på ett lättsamt sätt närma sig svårigheterna som alla stöter på i livet och presentera nycklar för allehanda situationer”. Sofia, VD.


”Ola har på ett fantastastiskt sätt hjälpt vår son att få rätsida på tillvaron. Sjävkänslan har stigit kraftigt och vi ser ett helt annat driv idag. Innerligt tacksamma”. Emma, mamma till en 17-årig son.


”Ola har hjälpt mig att sluta röka på rekordtid. Jag är evigt tacksam” Eva, f.d rökare.


”Ola är enormt pedagogisk i sitt sätt att dela med sig av sina kunskaper. Han gör det på ett lättsamt och positivt sätt. Jag har fått verktyg för att klara mig själv och inte göra mig beroende av vad andra tror och tycker. Det har varit helt fantastiskt” Petra, genomgått Olas 10-veckors program för mental träning. 


”Jag har alltid tidigare sett mig som en hopplöst stressad individ. Via några coaching-sessioner med Ola har detta radikalt förbättrats. Stressen är som bortblåst och jag vågar verkligen leva livet. Wow säger jag bara!” Simon, elitidrottsman.