Om Ola Liljendahl


Ola Liljendahl har arbetat som polis i mer än 20 år. Han har en stor erfarenhet att arbeta under fysisk och psykisk press. Därtill har han själv varit med om, och sett andra, hantera påfrestande och svåra situationer. Ola har en tilltro till våra inre krafter och att vi själva med rätt verktyg kan träna oss till mental styrka i alla situationer.


Ola Liljendahl är licensierad mental tränare via Uneståhl education. Uneståhl education är en världsledande aktör inom området mental träning. Hela den mentala träningens nestor PhD Lars-Eric Uneståhl ligger bakom utbildningen med tillhörande licensiering. Du kommer inte kunna få en bättre coaching än den som Ola Liljendahl erbjuder.


Ola Liljendahl har även under flera år verkat som lärare och har stor pedagogisk erfarenhet. Han är en mycket uppskattad coach och föreläsare. Ola Liljendahl har vunnit pedagogiska pris under årens lopp. Av studenterna på Polishögskolan röstades han fram, i konkurens med 125 andra lärare, som Polishögskolans bästa lärare.